Preloader

პირველი ლიგის ამოცანები


დაწყების თარიღი: 2018-01-23

2017-18 სასწავლო წლის მეხუთე ტურის ამოცანები

ამოცანების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 9 თებერვლის 16 საათიI ამოცანა

გადასხმები

12 ვედროიანი კასრი სავსეა ნავთით. გვაქვს კიდევ ორი ცარიელი კასრი - 5 და 9 ვედროიანები.
როგორ გავყოთ მოცემული ნავთი ორ ტოლ ნაწილად?II ამოცანა

ლოკოკინა ორმოში

ლოკოკინა ორმოს ფსკერიდან მიწის ზედაპირისაკენ მიცოცავდა. დღის განმავლობაში იგი 4მ-ით ამოცოცდებოდა ხოლმე, ღამით კი 2მ-ით უკან ეშვებოდა. მან დილით დაიწყო მოძრაობა და მეშვიდე დღის მიწურულს ზედაპირზე აღმოჩნდა.
რა სიღრმის იყო ორმო?III ამოცანა

როგორ გავანაწილოთ?

პაკეტში 3 კგ 600 გ ბურღულია. გვაქვს თეფშებიანი სასწორი და 200 გრამიანი საწონი. როგორ გავანაწილოთ ბურღული მხოლოდ სამი აწონვით ისე, რომ 2 პაკეტში 800-800 გრამი იყოს, მესამეში კი - 2კგ?IV ამოცანა

ხის კუბი

ხის კუბი მთლიანად შეღებეს, ხოლო შემდეგ დახერხეს პატარა კუბებად, რომელთა წიბოები 5-ჯერ ნაკლებია თავდაპირველი კუბის წიბოზე. მიიღეს 125 კუბი. მიღებული კუბებიდან რამდენს არა აქვს შეღებილი არც ერთი წახნაგი?V ამოცანა

როგორ ავწონოთ?

გვაქვს თეფშებიანი სასწორი და ერთი ცალი 1-კგ-იანი საწონი. შაქრის ფხვნილის რა უდიდესი რაოდენობა შეიძლება ავწონოთ 3 აწონვით?უმაღლესი ლიგის ამოცანები


დაწყების თარიღი: 2018-01-23

ამოცანების ჩაბარების ბოლო ვადაა 2018 წლის 9 თებერვლის 16 საათი

 I ამოცანა

ყუთები და ბურთულები

სამ ყუთში სამი თეთრი და სამი შავი ბურთულაა განაწილებული ისე, რომ თითო ყუთში ორი ბურთულაა. ყუთებს აწერია თთ, შშ, თშ, რაც ნიშნავს თეთრი და თეთრი, შავი და შავი, თეთრი და შავი. ცნობილია, რომ არც ერთი წარწერა არ შეესაბამება სიმართლეს. ყუთებში ჩაუხედავად ბურთულების რა უმცირესი რაოდენობა უნდა ამოვიღოთ, რომ დავადგინოთ რომელ ყუთში რა ფერის ბურთულებია.II ამოცანა

დისტანციის სიგრძე

პაატა და ქეთი ზომავენ დისტანციის სიგრძეს ნაბიჯებით. ქეთის ნაბიჯის სიგრძე 55 სანტიმეტრია, პაატასი - 65 სმ. მათი ნაფეხურები 20-ჯერ დაემთხვა ერთმანეთს (საწყისის და ბოლოს ჩათვლით). იპოვეთ დისტანციის სიგრძე.III ამოცანა

კუნძულზე

კუნძულზე ცხოვრობენ მართლისმთქმელები, რომლებიც ყოველთვის სიმართლეს ამბობენ, და მატყუარები, რომლებიც ყოველთვის იტყუებიან.
კუნძულის სამი მცხოვრები - A, B და C ბაღში საუბრობდნენ. უცხო გამვლელმა ჰკითხა A-ს: «შენ მართლისმთქმელი ხარ თუ მატყუარა?».
პასუხად A-მ ისე ჩუმად ჩაილუღლუღა, რომ გამვლელმა ვერაფერი გაიგო.
მაშინ გამვლელი B-ს მიუბრუნდა: «რაო, რა თქვა A-მ?». «A-მ თქვა, რომ მატყუარაა» - უპასუხა B-მ.
«არ დაუჯერო B-ს, გატყუებს» - ჩაერია საუბარში C.
იქნებ თქვენ დაადგინოთ, A, B და C კუნძულელებს შორის რომელი მართლისმთქმელია და რომელი მატყუარა?IV ამოცანა

კოლოფები და ბურთულები

გვაქვს 5 სხვადასხვა ფერის კოლოფი, თეთრი, შავი, წითელი, ლურჯი და მწვანე. ასევე გვაქვს თითოეული ამ ფერის ორ-ორი ბურთულა. თითოეულ კოლოფში დევს ორი ცალი ბურთულა.
ცნობილია, რომ:
არც ერთი ბურთულა არ დევს იმ ფერის კოლოფში, რა ფერსაც არის თვითონ;
წითელ კოლოფში არ დევს ლურჯი ბურთულა;
ერთ-ერთ ნეიტრალური (ანუ თეთრი ან შავი) ფერის კოლოფში დევს ერთი წითელი და ერთი მწვანე ბურთულა;
შავ კოლოფში დევს ცივი (ლურჯი ან მწვანე) ფერის ბურთულები;
ერთ-ერთ კოლოფში დევს ერთი თეთრი და ერთი ლურჯი ბურთულა;
ლურჯ კოლოფში ერთი ბურთულა შავია;
რომელ კოლოფში რა ფერის ბურთულებია?V ამოცანა

მძივები

მძივის ასაცმელად სხვადასხვა ფერის თვლებს იყენებენ: მუქს - წითელსა (R), ლურჯს (B) და მწვანეს (G) და ღიას - ყვითელსა (Y) და თეთრს (W). პირველ ადგილზე მძივში არის წითელი, ლურჯი ან თეთრი ფერის თვალი, შუაში - ნებისმიერი ღია ფერის თვალი, თუ პირველი თვალი მუქია, და ნებისმიერი მუქი ფერის თვალი, თუ პირველ ადგილზე ღია ფერის თვალია. ბოლო ადგილზეა ან თეთრი, ან ყვითელი, ან ლურჯი თვალი, ოღონდ ის, რომელიც მძივში შუაში არ დგას.
ქვემოთ ჩამოთვლილი მძივებიდან რომელია მიღებული ამ წესების დაცვით?

WRG
RYB
BGY
GRB

 

ეწვიეთ ჩვენს Facebook გვერდს

კონტაქტი

გაქვთ დამატებითი კითხვები? მოგვწერეთ...

შეტყობინება